Entrepreneur’s History

‹‹ህይወትን ከማማረራችን በፊት በዙሪያችን ያለውን ዕድል አይናችንን ከፍተን እንመልከት››

ፍሬህይወት አሰፋ- የ‹‹ፍሬ ጋርመንት›› መስራችና ባለቤት—————ፍሬህይወት በህክምና ትምህርት የተመረቀች ነርስ የነበረች ብትሆንም በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ተቀጥራ በመስራት በምታገኘው ደሞዝ…