Visited WEDP Clients

የአንስተኛና መካከለኛ አምራችና አገልግሎት ሰጭ ተቋማትና አቅም ለማጎልበት የኢትዮጵያው የጂአይዜድ ቢሮ ድጋፍ ለማደረግ ከወዳደራቸው 124 ተቋማት ውስጥ የሴቶች ኢንትርፕሪነርሽፕ ልማት ፕሮጀክት ሶስት ሴቶች አሸናፊ ሆኑ፡፡

የአንስተኛና መካከለኛ አምራችና አገልግሎት ሰጭ ተቋማትና አቅም ለማጎልበት የኢትዮጵያው የጂአይዜድ ቢሮ ድጋፍ ለማደረግ ከወዳደራቸው 124 ተቋማት ውስጥ የሴቶች ኢንትርፕሪነርሽፕ ልማት…

‹‹ህይወትን ከማማረራችን በፊት በዙሪያችን ያለውን ዕድል አይናችንን ከፍተን እንመልከት››

ፍሬህይወት አሰፋ- የ‹‹ፍሬ ጋርመንት›› መስራችና ባለቤት—————ፍሬህይወት በህክምና ትምህርት የተመረቀች ነርስ የነበረች ብትሆንም በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ተቀጥራ በመስራት በምታገኘው ደሞዝ…

Marshet

ወጣቷን የህትመትና ማስታወቂያ ባለሙያ የጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ባለቤት የሆነችውን ማርሸት ጸሐይን የአውሮፓ ኢንቨስት ባንክ ፕረዘዳንት ዶ/ር ወርነር ሆየር ስራ ቦታዋ ተገኝተው ጎበኟት፡፡

ግሎባል ህንፃ ላይ የሚገኘው ኢምፓክት የተሰኘው ድርጅት ባለቤት የሆነቸው የማርሸት የሴቶች ኢንትርፕሪንርሽፕ ልማት ፕሮጀክት (WEDP) አባል በመሆኑን ባለፉት አምስት ዓመታት…