Month: January 2021

የሴቶች ኢንተርፕሪነርሽፕ ልማት ፕሮጀክት ለቀጣዩቹ አራት ዓመታት ስራውን መቀጠል የሚያስችለው 100 ሚሊዮን ዶላር አገኘ፡፡

የኢትዮጵያ መንግስትና የዓለም ባንክ በጋራ የሚያካሂዱት ፕሮጀክቱ ላለፉት ሰምንት ዓመታት ከ40 ሺ በላይ ሴት ኢንተርፕሪነሮችን ተጠቃሚ ያደረገ ሲሆን ከ4.6 ቢሊዮን…

በአዲስ አበባና አዳማ ከተምች እየተካሄዱ ባሉ የ2013 ገና ኤግዚቢሽንና ባዛር ላይ ከ40 በላይ የሴቶች ኢንተርኘሪነርሽኘ ልማት ኘሮጀክት ደንበኞች ተሳታፊ ሆነዎል፡፡

በአዲስ አበባ በፌዴራል የተሞች የሥራ እድል ፈጠራ እና የምግብ ዋስትና ኤጀንሲ እና የፌደራል አንስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ማስፋፊያ ባለስልጣን አዘጋጅነት…

በኮቪድ ምክንያት ቀዛቅዞ የነበረው የሴቶች ኢንትርፕሪንርሽፕ ልማት ፕሮጀክት ስልጠና በተጠናከረ መልኩ ጀምሯል፡፡

በአዳማ ከተማና በዙሪያው በሚገኙ እንደ ዴራ ያሉ ቀበሌዎችን ጨምሮ ከ150 ሴቶች በላይ ሴቶች የኢንተርፕሪነርሽፕ ስልጠና የወሰዱ ሲሆን ስልጠናውን ማግኘታቸው በኮሮና…